Gwarancja

Na wykonane usługi w gabinetach Artdentic

Nasi specjaliści dokładają wszelkich starań aby wykonując zabiegi zachować najwyższą staranność opierając się o aktualną wiedzę lekarską. Należy jednak pamiętać, że wykonywanie jakichkolwiek zabiegów medycznych może być związane z wystąpieniem ryzyka powikłań. Przepisy Kodeksu Cywilnego normują te zagadnienia. A my ze swojej strony, wychodząc naprzeciw naszym Pacjentom stworzyliśmy dokument bezpieczeństwa usług Artdentic.

Pacjenci mogą skorzystać z rękojmi udzielonej przez Artdentic, a jej okres wynosi:
• na wypełnienia stomatologiczne – 12 miesięcy
• na usługi protetyczne: mikroprotez – 12 miesięcy,
• protez, koron, mostów – 24 miesiące
• dla wszczepionych implantów – 10 lat (dotyczy tylko części chirurgicznej
zabiegu, tj. wszczepienia implantu bez odbudowy protetycznej)

Prawo do rękojmi nie obejmuje:
• prac tymczasowych, takich jak korony i protezy tymczasowe,
• napraw protez wykonanych poza gabinetem Artdentic,
• prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej rękojmi lub jej braku
• Np. Praca kilkukrotnie poddawana naprawom,

Warunkami zachowania rękojmi są:
• doprowadzenie do końca pierwotnie zaplanowanego z Pacjentem planu leczenia,
• utrzymywanie przez Pacjenta higieny jamy ustnej wg instruktarzu,
• stosowanie się do zaleceń lekarza dotyczących higieny, zasad użytkowania i przechowywania protez,
• zgłaszanie się na wizyty kontrolne w przychodni co najmniej raz na 6 miesięcy.

Utrata prawa do rękojmi następuje w przypadku:
• samodzielnego dokonywania przeróbek, korekt i napraw uzupełnień protetycznych,
• uszkodzenia uzupełnień przez czynniki zewnętrzne, w tym poza jamą ustną,
• występującego u Pacjenta problemu bruksizmu (zgrzytania zębów),
• fizjologicznego zaniku kości, stanów zapalnych w przyzębiu oraz innych schorzeń mających niekorzystny wpływ na zdrowie Pacjenta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonane prace protetyczne nie podlegają zwrotowi. Prace protetyczne wykonujemy po pobraniu zaliczki w wysokości 50% ich ceny całkowitej.

Powikłania:
Przed rozpoczęciem leczenia stomatologicznego Pacjent musi być świadomy, że mimo dochowania największej staranności lekarza podczas trwania leczenia może dojść do sytuacji nieporządnych tj. np.:
• ból zębów i tkanek otaczających,
• szczękościsk,
• pęknięcia i złamania zębów,
• obrzęki, krwiaki,
• krwawienia po wykonanych zabiegach,
• złe samopoczucie,
• wystąpienie reakcji alergicznej za zastosowane leki pomimo przeprowadzonego
• wcześniej wywiadu lekarskiego,
• zaostrzenie przebiegu współistniejących schorzeń.

Wystąpienie powikłań może spowodować u Pacjentów między innymi:
• dyskomfort i stres spowodowany bólem,
• konieczność przyjmowania leków mających wpływ na prowadzenie pojazdów,
• problemy natury estetycznej,
• problemy z funkcjonalnością aparatu mowy,
• nieprzewidziane wcześniej leczenie endodontyczne, protetyczne, czy chirurgiczne.

UMÓW WIZYTĘ