Nasze prace

Przebarwienie po leczeniu kanałowym

3_1_przebarwienieZębaPoLeczeniuKanałowym
3_2_koronaNaPodbudowieZCyrkonowej

Przebarwienie zęba po leczeniu kanałowym. Zastosowano koronę na podbudowie cyrkonowej.

Szpary między zębami; starcie patologiczne

4_1_szparyMiędzyZębami_starciePatologiczne
4_2_leczenieOrtodontyczne_koronyPorcelanowe_licówkiKompozytowe

Szpary między zębami i starcie patologiczne. Zastosowano leczenie ortodontyczne, korony porcelanowe i licówki kompozytowe.


Siekacze górne po złamaniu

5_1_siekaczeGórnePoZłamaniu
5_2_zastosowanoDwieLicówkiPorcelanowe

Siekacze górne po złamaniu. Zastosowano dwie licówki porcelanowe.

Starte zęby górne

6_1_starteZębyGórne
6_2_nieinwazyjneWydłużanieZębówKompozytem-bonding

Starte zęby górne. Zastosowano nieinwazyjne wydłużanie zębów kompozytem.


Niedoskonałości koloru i brak wypukłości

7_1_niedoskonałoścKoloruBrakWypukłości
7_2_zastosowanoLicówkiKompozytoweNaZębyWłasneBezSzlifowania

Niedoskonałości koloru i brak wypukłości. Zastosowano licówki kompozytowe.

Starcie zębów dolnych

8_1_starcieDolnychZebów
8_2_podniesienieZwarciaKompozytemEnamelHRI_wydłużenieSiekaczyDolnych

Starcie zębów dolnych. Podniesienie zwarcia kompozytem Enamel HRI; wydłużenie siekaczy dolnych.


Wada zgryzu

2_1_wada zgryzu_mikrodontyczneDwójki
2_2_poLeczeniuOrtodontycznym_licówkiNa Dwójki

Wada zgryzu; mikrodontyczne dwójki. Zastosowano leczenie ortodontyczne oraz licówki na dwójki.

Stłoczenia i starcia zębów

Wada zgryzu; mikrodontyczne dwójki. Zastosowano leczenie ortodontyczne oraz licówki na dwójki.