Chirurgia

Usunięcie zęba jest konieczne w przypadku takiego zniszczenia korony zęba, które nie pozwala na jego trwałą odbudowę, lub w przypadku, gdy wymaga tego leczenie protetyczne lub ortodontyczne. Usuwamy zarówno zęby mleczne, jak i stałe w znieczuleniu miejscowym. Przeprowadzamy również następujące zabiegi mikrochirurgiczne: resekcja korzenia z szyciem estetycznym, hemisekcja, radektomia (odcięcie jednego z korzeni zęba), zapobieganie resorpcji kości po ekstrakcji zęba z użyciem biomateriału.