Mikroskop

W przypadku trudności w udrożnieniu bardzo zakrzywionych lub wąskich kanałów często niezbędny okazuje się mikroskop. Pracując w bardzo dużym powiększeniu znacznie dokładniej widzimy ujścia kanałów oraz ich przebieg. W przypadku złamanych narzędzi jest również możliwość ich usunięcia. Często ząb który ze względu na trudną budowę anatomiczną zakwalifikowany był do ekstrakcji udaje się nam uratować.