ZESPÓŁ

dr n. med. Łukasz Suchodolski
– specjalista endodonta

Łukasz Suchodolski jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2000-2002 był objęty Indywidualnym Tokiem Studiów z zakresu endodoncji i stomatologii zachowawczej. W latach 2003-2006 był doktorantem w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej UM w Łodzi. W 2007 roku obronił pracę doktorską poświęconą badaniom nad nowoczesnymi materiałami używanymi do leczenia endodontycznego. Autor wielu publikacji, filmów szkoleniowych, wykładów i kursów praktycznych dla lekarzy stomatologów z zakresu endodoncji. Jest czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE) oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE). Jego dotychczasowy dorobek stanowi 6 publikacji, 11 doniesień zjazdowych oraz ponad 20 wystąpień za zjazdach Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) oraz konferencjach Studenckich Towarzystw Naukowych (STN).

Jest czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontyczego (PTE), członkiem Działu Badawczego PTE oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE). Swój wolny czas poświęca na podnoszenie zawodowych kwalifikacji biorąc udział w licznych kursach krajowych, jak i zagranicznych.

NASZ ZESPÓŁ

UMÓW WIZYTĘ